Comitetul pentru interpre?i ?i activit??i de interpretariat

There are no translations available.

Structura comitetului

Responsabil: Emanuel Bod

Raportor: Ioana Costache

Secretar: Ioana Rus

Comitetul pentru interpre?i ?i activit??i de interpretariat (ATR Inter) este constituit n temeiul articolului 75 din Statutul ATR, capitolul VIII: Structuri executive specializate. ATR Inter este un comitet permanent cu obiectul de a analiza, monitoriza ?i promova activitatea interpre?ilor din Romnia.

Misiune

Promovarea ?i reprezentarea la nivel na?ional ?i interna?ional a interpre?ilor din Romnia, ap?rarea drepturilor ?i intereselor lor nepatrimoniale, promovarea unui standard de nalt? calitate a interpretariatului n mediul profesional romnesc, comunicarea corect? c?tre public a rolului ?i competen?elor interpretului.

Obiective

  • Ap?rarea ?i promovarea drepturilor ?i intereselor nepatrimoniale ale interpre?ilor.
  • Definirea ?i promovarea de standarde de nalt? calitate n domeniul interpretariatului.
  • Crearea ?i promovarea unui cod deontologic al profesiunii de interpret.
  • Comunicarea corect? c?tre public ?i c?tre angajatori a rolului ?i competen?elor interpretului.
  • Participarea la proiecte na?ionale ?i interna?ionale de studiere ?i promovare a activit??ilor de interpretariat.
  • Colaborarea cu comisiile ATR (ATR TIAut, ATR Train etc.) pentru ndeplinirea unor proiecte comune.
  • Formarea continu? a interpre?ilor prin schimb de experien??, ateliere de interpretariat ?i programe de formare profesional?.
  • Facilitarea accesului interpre?ilor ?i utilizatorilor de interpretariat la informa?ii n domeniu.
  • mbun?t??irea cadrului legislativ n domeniu.