Comitetul ATR pentru formarea continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor

There are no translations available.

Structura comitetului

Responsabil: Cristiana Cobli?

Raportor: Laura C?u

Viceraportori: Attila Imre ?i Raluca Fene?an

Secretar: Tommy Tolnai

Membri: Anca Greere, Barbul Minodora, Oana Gari-Negu?

Misiune

Grup de lucru cu obiectul de a concepe strategia ?i planul anual de formare al ATR ?i de a coordona organizarea sesiunilor de formare continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor n cadrul ATR.

Obiective

  • Dezvoltarea unei platforme de e-learning proprii ATR n scopul organiz?rii de activit??i de formare continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor;
  • Identificarea nevoilor de formare ale membrilor ATR, precum ?i ale traduc?torilor ?i interpre?ilor n vederea alc?tuirii unui plan de formare (stabilirea unui calendar de formare, coordonarea, organizarea ?i elaborarea de cursuri de formare ?i de evenimente specializate);
  • Optimizarea coordon?rii ntre formarea traduc?torilor ?i interpre?ilor n universit??i ?i cerin?ele pie?ei muncii prin organizarea de ntlniri regulate ntre mediul universitar ?i ATR, ntr-un cadru organizat sub egida ATR, n vederea schimbului de experien?? ?i de bune practici n formarea universitar? ?i continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor;
  • Preg?tirea traduc?torilor ?i interpre?ilor debutan?i pentru pia?a muncii (formarea ?i consolidarea unor abilit??i profesionale suplimentare celor de traducere ?i interpretare, necesare activit??ii independente);
  • Organizarea ?i participarea la activit??i de formare continu? (ateliere, prezent?ri, ntlniri, discu?ii, webinarii etc.) pentru traduc?tori ?i interpre?i;
  • Crearea unei rela?ii strnse cu institu?iile europene n scopul de a informa traduc?torii ?i interpre?ii n privin?a oportunit??ilor de practic? profesional?.