Consiliul Director

There are no translations available.

Cristiana - Anisia COBLI? - Pre?edinte ?i trezorier

Membru fondator ?i pre?edinte al Asocia?iei Traduc?torilor din România din 2004, ?i-a început cariera ca director de marketing într-o companie interna?ional?, revenind în 2001 la prima pasiune, traducerea. În ultimii nou? ani, s-a dedicat profesiei de traduc?tor, specializându-se în domeniile marketing, financiar, acquis communautaire, dar ?i literatur? pentru copii, ?i oferind servicii de traducere, revizie, localizare web ?i subtitrare. Este licen?iat? în traducere ?i interpretariat, continuându-?i studiile, în 2005, cu un masterat în administrarea afacerilor. Din 2008, este secretar ?i webmaster în Consiliul Director al FIT Europe. Din 2010, reprezint? ATR în cadrul grupului de lucru pentru dezvoltarea profesional? continu? al FIT Europe. Redactor al ATR Blog din 2008 ?i autor al studiului „Tendin?e de evolu?ie a pie?ei de traduceri din România”. Formator autorizat de CNFPA, Cristiana a organizat ?i sus?inut numeroase prezent?ri ?i sesiuni de formare pentru traduc?tori.

Emanuel BOD - Viepre?edinte

Membru fondator al ATR, membru în Consiliul Director al ATR în perioada 2005-2007 ?i trezorier în 2008-2013. Licen?iat al sec?iei de Limbi Moderne Aplicate a Facult??ii de Litere a Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca ?i absolvent al masteratelor de Traductologie-Terminologie ?i Interpretariat de conferin?? de la aceea?i facultate. Traduc?tor ?i interpret independent ?i angajat cu o experien?? de 11 ani, dintre care un an la Comitetul Regiunilor la Bruxelles. Formator autorizat de CNFPA, Emanuel a dus o activitate prolific? ca formator la conferin?e ?i seminarii organizate de ATR.

Thomas TOLNAI

Traduc?tor liber-profesionist din anul 2007 cu experien?? în domenii precum: medicin?, publicitate/marketing, localizare soft ?i web ?i subtitrare. A absolvit Masteratul European de Traductologie ?i Terminologie din cadrul catedrei de Limbi Moderne Aplicate, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca. Asistent colaborator al Catedrei de limbi moderne aplicate în medicin?, Facultatea de Medicin?, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie. A aderat la ATR în anul 2007 ?i este membru titular.