Introducere

There are no translations available.

n ultimii 11 ani, Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a reprezentat organiza?ia c?tre care s-au ndreptat mii de traduc?tori, interpre?i, terminologi ?i revizori romni atunci cnd au avut nevoie de informa?ii pertinente ?i corecte, de formare de calitate, modern? ?i adaptat? nevoilor lor, de ndrumare la nceput de carier?, de reprezentare pe plan na?ional ?i interna?ional, de repere clare privind situa?ia ?i tendin?ele pie?ei, de standarde etice ?i de calitate. Pentru ATR, ace?ti ?apte ani au nsemnat o activitate sus?inut? pentru cl?direa unei asocia?ii profesionale solide care s? ?i sprijine membrii. Pentru membrii no?tri, ace?ti ?apte ani de activitate intens? a ATR au nsemnat noi oportunit??i, noi clien?i, noi contacte n mediul profesional.

Aderarea la ATR v? ofer? acum mai multe beneficii ca niciodat?, iar valoarea total? a acestor beneficii dep??e?te cu mult cuantumul cotiza?iei de membru!

Aderarea la ATR v? asigur? instrumentele necesare pentru a v? dezvolta cariera: promovarea serviciilor prin lista online a membrilor ATR, actualizarea cuno?tin?elor prin sesiuni de formare prezen?iale sau online, reduceri semnificative ?i permanente la instrumente de traducere asistat? de calculator oferite de partenerii ATR (SDL TRADOS, Deja Vu), informa?ii pertinente prin canalele de informare ?i grupurile de discu?ie administrate de ATR, ncrederea clien?ilor prin afilierea la o familie unit? de un cod deontologic, posibilitatea de a v? implica n activit??ile comitetelor ATR ?i ale comitetelor organiza?iilor interna?ionale la care este afiliat? ATR (FIT ?i EULITA).

Pe o pia?? caracterizat? prin concuren?? acerb? ?i nu ntotdeauna loial?, prin lipsa unor standarde unitare de calitate, prin dezinformare ?i fragmentare, Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia asigur? membrilor s?i instrumentele necesare pentru a se dezvolta, pentru a deveni mai competitivi ?i a se diferen?ia de concuren??, precum ?i cele mai recente standarde etice ?i de calitate la nivel european, ample oportunit??i de stabilire de contacte cu colegi, informa?ii corecte ?i pertinente ?i, nu n ultimul rnd, apartenen?a la o familie profesional? interna?ional? prin afilierea ATR la Federa?ia Interna?ional? a Traduc?torilor (FIT) ?i la Asocia?ia European? a Traduc?torilor ?i Interpre?ilor Juridici (EULITA).

V? invit a?adars? afla?i informa?ii suplimentare r?sfoind paginile site-ului nostru web ?is? lua?i n considerare posibilitatea ader?rii la ATR.

Cristiana Cobli?

Pre?edinte al ATR