Rapoarte de activitate

There are no translations available.

Raport trienal de actvitate al Comitetului Director (2008-2010)

Autor: Cristiana Cobli?

n cuprinsul acestui raport trienal de activitate ve?i descoperi activitatea desf??urat? de Consiliul Director, sprijinit de numero?i membri voluntari anima?i de dorin?a comun? de a promova profesiunile de traduc?tor ?i interpret ?i de a mbun?t??i condi?iile de munc? ale acestora.

Unele activit??i derulate au avut scopul de a stabili sau consolida rela?ii de colaborare cu organiza?ii profesionale interna?ionale, precum Federa?ia Interna?ional? a Traduc?torilor sau EULITA, Uniunea Latin?, ministere ?i institu?ii na?ionale, universit??i formatoare de traduc?tori ?i interpre?i, pres? scris? ?i TV. Alte activit??i au continuat activitatea intens? din anii anteriori, mbog??ind lista evenimentelor de formare oferite traduc?torilor din Romnia cu noi tipuri de sesiuni, noi tematici, noi formule de livrare a form?rilor ATR. Nu n ultimul rnd, n cursul acestui mandat, membrii Consiliului Director, cu sprijinul membrilor ATR, au reu?it s? ajung? n mijlocul comunit??ilor de traduc?tori din diferite ora?e ale ??rii: Craiova, Predeal, Cluj-Napoca, Bucure?ti, Ia?i, Br?ila, Timi?oara.

O munc? asidu?, dar mai pu?in vizibil?, s-a desf??urat ?i n culise, n ?edin?ele Consiliului Director ?i ale comitetelor executive ale ATR. De asemenea, o mare realizare a acestui mandat este relansarea site-ului web ?i a ATR Blog, cu rezultate foarte ncurajatoare. F?r? ndoial?, aceste noi structuri, instrumente ?i func?ionalit??i ?i vor dovedi rapid utilitatea pentru membrii ATR ?i vor reprezenta baze solide pentru activitatea viitoare a organiza?iei.

?in s? le mul?umesc tuturor voluntarilor ATR care au adus contribu?ii foarte valoroase la activit??ile asocia?iei ?i la ndeplinirea misiunii ?i obiectivelor noastre comune. Activitatea dumneavoastr? d? un nou n?eles ndemnului pe care l-am lansat cu ocazia Conferin?ei ATR din 2005: Nu te ntreba ce poate face ATR pentru tine, ntreab?-te ce po?i s? faci TU pentru ATR!

Fi?ier PDFConsulta?i Raportul trienal de activitate al ATRRaport trienal de activitate 2008-2010